Advocaten

Wie zijn wij?

De Friese Rechtshulp wordt gevormd door de advocaten Foekje Hofstra en Jeroen Achterveld, die samenwerken in een maatschap. Onder deze naam hebben we daarnaast nog een samenwerkingsverband met Nynke De Vries, eveneens advocaat. Wij worden in de uitvoering van de werkzaamheden bijgestaan door een tweetal secretaresses, te weten Veronica Jonkman en Erna Krabbe.   

 

Onze gezamenlijke voorgeschiedenis ligt bij het vroegere Buro voor Rechtshulp, dat later opgegaan is in Rechtshulp Noord Advocaten. Bij dit kantoor zijn wij allemaal als advocaat werkzaam geweest. Nadat Rechtshulp Noord Advocaten Leeuwarden is opgehouden te bestaan zijn wij als de Friese Rechtshulp verder gegaan. Het verleden binnen de sociale advocatuur brengt met zich mee dat we de voorkeur geven aan een no-nonsense mentaliteit. We werken snel en doortastend zonder uit het oog te verliezen dat een minnelijke oplossing de voorkeur geniet. Daar waar nodig schakelen we de hulp van een deskundige in, als er bijvoorbeeld een heel specifiek advies van een arts of een bouwkundig specialist nodig is. We beschikken over een breed netwerk waardoor kennis snel vergaard kan worden.

 

Als individuele advocaat zijn we, zoals voorgeschreven, ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon 070 3353535, e-mail info@advocatenorde.nl. Wij zijn gebonden aan de regels van de Orde van Advocaten, de Advocatenwet en de voor de advocaten geldende gedragsregels. U kunt deze vinden op
www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

 

Op de pagina “Individueel" vindt u specifieke informatie over ons afzonderlijk.

» Advocaten

Direct contact

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

»

Stel uw vraag

»

Actueel

»
mensen_top_kleur

mensen_top_kleur

10
mensen