Individueel

Mr J.J. Achterveld

Ik ben ruim 15 jaar werkzaam als rechtsbijstandverlener, de meeste jaren als advocaat.

In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast doe ik veel zaken op het gebied van huurrecht en het algemene civiele recht. Bij dit laatste kunt u denken aan geschillen over koopovereenkomsten, problemen met nutsleveranciers (gas, water, telefoon etc).

Mijn eerste insteek is altijd om te komen tot een oplossing. In de praktijk blijkt het (gelukkig) mogelijk veel problemen op te lossen, zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Soms door met alle betrokken partijen in overleg te gaan, soms door de wederpartij met argumenten te overtuigen en soms door middel van mediation.

Lukt dit niet, dan moet de gang naar de rechter worden gemaakt. Dat is geen straf, want voor mij als advocaat is procederen ook “leuk”.

Ik ben al jaren advocaat. Ik vind het belangrijk daarnaast ook op een andere manier actief te zijn in het maatschappelijk leven. Daarom ben ik in het verleden gedurende 8 jaar lid geweest van de rekenkamer van de gemeente Tytsjerksteradiel. Ook al jaren ben ik lid van de klachtencommissie van de GGZ, vanaf 2012 in de functie van algemeen voorzitter. Verder ben ik in de afgelopen jaren lid geweest van de Raad van Toezicht van de vereniging voor speciaal basisonderwijs Aquamarijn te Leeuwarden.

 

Mr F. Hofstra

info volgt

 

 

Mr. N. de Vries

 

info volgt

» Individueel

Direct contact

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

»

Stel uw vraag

»

Actueel

»
mensen_top_kleur

mensen_top_kleur

10
mensen