Mediators

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem.

De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

 

Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation.  Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. 

  

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. 

  

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

 

Binnen de Friese rechtshulp zijn 2 mediators werkzaam, Nynke de Vries en Jeroen Achterveld. Nynke is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

» Mediators

Direct contact

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

»

Stel uw vraag

»

Actueel

»
mensen_top_kleur

mensen_top_kleur

10
mensen