Mediators

 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem.

De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

 

Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation.  Bij mediation werken partijen met deskundige hulp zoveel als mogelijk zelf aan de oplossing. De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden met oog voor de juridische merites van de kwestie. De mediator is onafhankelijk. 

 

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van partijen wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om te komen tot een oplossing dan wel tot het maken van afspraken. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die bindend is voor partijen zodra zij deze hebben ondertekend. In bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk of gewenst om de afspraken te laten opnemen in een rechterlijke beslissing.

 

Alle advocaten binnen het kantoor van De Friese Rechtshulp advocaten hebben een opleiding tot mediator gevolgd. Nynke de Vries is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Foekje Hofstra is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en scheidingsmediators (vFAS). De vFAS is houder van het keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

» Mediators

Direct contact

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

»

Stel uw vraag

»

Actueel

»
mensen_top_kleur

mensen_top_kleur

10
mensen